Dotacje i projekty

 

                                                               

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa beneficjenta: AP7 FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł Projektu: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami

Wartość dotacji: 225 250,00 PLN
Wartość projektu: 332 500,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

zapytanie ofertowe 01.07.2014