Nota prawna

Nota prawna

Informacje zamieszczone w serwisie nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Powyższe dane odnoszą się do przeszłości, a przedstawione wyniki nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Prezentowane treści stanowią wyłącznie wyrażenie poglądów i opinii i mają charakter wyłącznie edukacyjny i jako takie muszą być traktowane przy podejmowaniu własnych niezależnych decyzji inwestycyjnych. AP7 FINANSE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie przedstawionych opinii i analiz, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Materiały zamieszczone w serwisie są chronione prawami autorskimi i są przeznaczone wyłącznie dla Klientów AP7 FINANSE oraz podmiotów współpracujących z AP7 FINANSE. Publikowanie ich w jakiejkolwiek formie oraz udostępnianie w części lub całości innym osobom lub podmiotom wymaga zgody ze strony AP7 FINANSE.