Wyniki strategii

Wyniki strategii w 2015 roku: +5,72%

Wyniki strategii w 2014 roku: -4,12%

Wynik strategii  w 2013 roku: +11,50%

Wynik strategii w 2012 roku: +22,40%

Wyniki strategii (wykres czerwony) na tle polskiej giełdy (wykres niebieski): (ponad 10% średniorocznie wliczając opłaty za zarządzanie) Strzałkami zaznaczyłem momenty wejścia/wyjścia z funduszy akcyjnych. Wykres nie uwzględnia dodatkowego zarobku na funduszach obligacji, w momencie w którym jesteśmy poza rynkiem akcyjnym.

8382788_orig
źródło: opracowanie własne
źródło: www.analizy.pl